Infographic: Social media potentieel wereldwijd

We denken dat we hier in het Westen van de wereld perfect zijn aangesloten bij de digitale wereld. Maar eigenlijk zijn we maar klein in vergelijking tot de potentie in Azie en Afrika. Dit zijn de twee opkomende gebieden waar Sociale netwerken en mobiel een gigantische toekomst te wachten staat.

Natuurlijk doen we het goed in ons werelddeel. De penetratie van internet ligt ontzettend hoog en toch neemt het internetgebruik nog steeds toe; in Europa groeit dit met 17%, in Amerika met 31%. Maar in vergelijking tot Azie en Afrika liggen we ver achter; zij groeien resp. met 76% en zelfs 129%. Natuurlijk is er een groei doordat zij een inhaalslag maken, maar we moeten niet vergeten dat de potentie door hun enorme bevolking verder reikt dat bij ons.

Op dit moment zijn 6 van de 7 personen wereldwijd aangesloten op internet. Zelfs 1 op 4 is lid van een sociaal netwerk. Tussen nu en 2017 neemt het aantal gebruikers van mobiel internet en sociale netwerken nog verder toe. Een enorm marktpotentieel dat dan ontstaat. Voor adverteerders nog meer kansen en de reclameuitgaven zullen rechtevenredig stijgen in de groeiregio’s.

Socialmobile

, ,